Skredärr och terrängskuggning Göta älvdalen (A3 pdf 1:10.000)

 

DATAKäLLOR

 

 • Skredärr: SGU 2011
 • Skred (ur skreddatabas): SGI 2011
 • Underliggande terrängmodell: Lantmäteriet Nationell Höjdmodell 2011 (land) + Marin Miljöanalys 2009 (älven)
 • GIS-bearbetning: Mats öberg, SGI
 •  

   

  VäLJ PDF-RUTA:
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

   


  Mats öberg, SGI