Om kartor och GIS på www.sgi.se  |   Geodataportalen  |   Stöd till Räddningstjänst

Ras, skred, erosion inkl. vägledning/produktblad

Skredriskkarteringar
(samtliga)

Inträffade skred och ras
och övriga jordrörelser

Rapporter om stabilitets-
förhållanden etc

Stöd till Räddningstjänst

Kustens sårbarhet -
Erosion (Skåne)

Stränders eroderbarhet vid sjöar, havskust och vattendrag

Vågdataportal

SMHI medelvattenstånd
havet 2050 och 2100

Historiska flygbilder
strand (Skåne)

Borrhål och stabilitets-
beräkningar Göta älv

Terrängskuggning
Göta älv

Besiktning Göta älv
(inkl. fältfoto)

Utvecklingsprojektet Geoteknisk Sektorportal

Geoteknisk Sektorportal (SGI,TrV,Sthlm borrhål)

(Metadatabas för) geo-
tekniska undersökningsomr.

BGA Branschens
Geotekniska Arkiv
(Geosuite)