Geoteknisk sektorsportal

Sektorsportalen har utvecklats i flera projektsteg under åren 2011 - 2015.

Informationsblad om Geoteknisk Sektorsportal

Geoteknisk sektorsportal tillhandahåller en nationell datainfrastruktur för tillgång till genomförda geotekniska undersökningar och GeoSuite borrhål. Här kan du

 • titta på samt registera (alternativ ladda upp) Geotekniska undersökningsområden

 • titta på (inklusive attribut såsom profilritning), ladda ner (i GeoSuite format) samt ladda upp GeoSuite borrhål

 • läsa information inför upphandling av geotekniska undersökningar

 • 1. Geotekniska undersökningsområden

  Detta är en metadatabas som kan innehålla information om var undersökningar har utförts, vem som har utfört dem, när undersökningen har utförts, var det finns arkiv, hur många borrhål som utförts inom området etc. Metadatabasen innehåller inte de faktiska borrhålen i sig!
  Uppladdning kan exempelvis ske från en kommuns digitala arkiv.

  Kartvisningstjänst geotekniska undersökningsområden
  Registrering alt. uppladdning av geotekniska undersökningsområden (inklusive instruktioner och manual)


  2. GeoSuite borrhål

  Detta är GeoSuite projektområden och borrhål från GS Arkiv. Uppladdning kan ske exempelvis från ägare av borrhålen eller från part som kommit överens med ägaren att borrhålen kan exponeras i någon av de tre databaserna.

  Kartvisningstjänst som visar GeoSuite Cloud-lagrade borrhål från BGA Branschens Geotekniska Arkiv, Stockholm stad Geoarkivet samt Trafikverket Geotekniska Databas
  Kartvisningstjänst BGA Branschens Geotekniska Arkiv (inklusive manual för ned- och uppladdning)
  Kartvisningstjänst Stockholms stads Geoarkiv
  Trafikverkets Geotekniska Databas (ännu så länge internt TRV, dvs kontakt måste ske direkt med Trafikverket för nedladdning till GeoSuite)


  3. Information till beställare inför upphandling av geotekniska undersökningar

  Information till beställare

  Branschens Geotekniska Arkiv Om Trafikverkets Geotekniska Databas Stockholms Stads Geoarkiv Metadatabas för Geotekniska Undersökningsområden

   

  Kartvisningstjänst som visar GeoSuite Cloud-lagrade borrhål från BGA Branschens Geotekniska Arkiv, Stockholm stad Geoarkivet samt Trafikverket Geotekniska Databas

   

   

  Geoteknisk sektorsportal har utvecklats tillsammans med dessa deltagare:


  Tekniskt stöd: Mats Öberg, SGI