Registrering av geotekniska undersökningsområden ver. 2012, instruktioner


Verktyg för registrering

Registrering direkt i kartvisningstjänsten med LM bakgrundskarta ELLER uppladdning av shp-filer - denna länk är lösenordsskyddad, kontakta redaktör för att få tillgång till användarnamn och lösenord!
OBS! Använd Chrome eller Edge

 

Manual för registrering direkt i kartvisningstjänsten ELLER uppladdning av färdiga shp-geometrier

Manual (exempel på registrering och uppladdning)
guomr2012_point.zip, guomr2012_line.zip, guomr2012_polygon.zip (exempel på korrekta shp-filer för uppladdning. Klistra in länk i Utforskaren)

 

Redaktör och teknisk support

Mats Öberg, SGI