Om kartor och GIS på www.sgi.se  |   Stöd till Räddningstjänst

Ras, skred, erosion inkl. vägledning/produktblad

Skredriskkarteringar
(samtliga)

Inträffade skred och ras
och övriga jordrörelser

Rapporter om stabilitets-
förhållanden etc

Stöd till Räddningstjänst

Kustens sårbarhet -
Erosion (Skåne, Halland)

Kustdataportal

Historiska flygbilder
strand (Skåne)

E6 skred
23 sept 2023

Borrhål och stabilitets-
beräkningar Göta älv

Terrängskuggning
Göta älv

Besiktning Göta älv
(inkl. fältfoto)

DELGO skredförebyggande
arbete Göta älv

Stratsida Geoteknisk Sektorportal

Geosuite Borrhål (SGI,TrV,Sthlm)

(Metadatabas för) geo-
tekniska undersökningsomr.

BGA Branschens
Geotekniska Arkiv
(Geosuite)