Analys av konsekvenser

Konsekvenser kan vara akuta * när en förorening hotar att nå ett vattenintag i en sjö eller vattendrag * när en förorening når grundvatten nära ett brunnsområde
Hur allvarligt det blir beror på föroreningstyp och mängd ... ... läs mer
Värdera risken för hälsomässiga konsekvenser

Hälsomässiga konsekvenser kan uppstå om en förorening når konsumenters vattenkranar, beroende av föroreningens toxicitet och koncentration. ... läs mer
Värdera risken för egendomsskador och ekonomiska konsekvenser

Uppstår det svårare störningar i samhällets vattenförsörjning kan det innebära betydande samhällskostnader. Dessa belopp beror bland annat på ... läs mer
Värdera risker för miljöskador och kostnader

Kostnader för att ersätta en förstörd vattentäkt kan variera från några 100 000-tals kronor upp till miljarder kronor för en större kommunal vattentäkt. Kostnaden beror även på naturens förutsättningar för att finna en ny vattentäkt. ... läs mer