Geoteknisk sektorsportal

Geoteknisk sektorsportal tillhandahåller en nationell datainfrastruktur för tillgång till genomförda geotekniska undersökningar och GeoSuite borrhål. Här kan du

 • titta på samt registera (alternativ ladda upp) Geotekniska undersökningsområden

 • titta på (inklusive attribut såsom profilritning), ladda ner (i GeoSuite format) samt ladda upp GeoSuite borrhål

 • läsa information inför upphandling av geotekniska undersökningar

 • 1. Geotekniska undersökningsområden

  Detta är en metadatabas som kan innehålla information om var undersökningar har utförts, vem som har utfört dem, när undersökningen har utförts, var det finns arkiv, hur många borrhål som utförts inom området etc. Metadatabasen innehåller inte de faktiska borrhålen i sig!
  Uppladdning kan exempelvis ske från en kommuns digitala arkiv.

 • Kartvisningstjänst geotekniska undersökningsområden (innehåller ca 15.000 poster) och nedladdning som shp
 • Registrering alt. uppladdning av geotekniska undersökningsområden (inklusive instruktioner och manual)

 • 2. GeoSuite borrhål

  Detta är GeoSuite projektområden och borrhål (inklusive eventuell MUR och andra dokument) som laddas upp inifrån Geosuite/GS Arkiv. Uppladdning kan ske exempelvis från ägare av borrhålen eller från part som kommit överens med ägaren att borrhålen kan exponeras i någon av de tre databaserna.

  Det skall nämnas att bakomliggande teknik är samma i både BGA, Trafikverkets Geotekniska Databas och Stockholms stads Geoarkiv och är utvecklade (av SWECO) under samma år.


  3. Information till beställare inför upphandling av geotekniska undersökningar

  Information till beställare


  Redaktör/tekniskt stöd: Mats Öberg, SGI

  Branschens Geotekniska Arkiv Om Trafikverkets Geotekniska Databas Stockholms Stads Geoarkiv Metadatabas för Geotekniska Undersökningsområden

   

  Kortfattat informationsblad om Geoteknisk Sektorsportal
  Geoteknisk sektorsportal har utvecklats i ett projekt tillsammans med dessa deltagare:

  Uppladdnings till BGA har utförts av dessa konsulter (sept 2023):
  AFRY, BohusGeo, COWI, GOLDER, Geogruppen, Geosigma, Ingefors Geoteknik, Lektus, MVB Syd, Norconsult, Ramboll, SKANSKA, SWECO, Tyréns, Vectura samt WSP.