RTJ FÄLT RTJ FÄLT övning
GEOSTAB GEOSTAB övning
VAKASTAB VAKASTAB övning

Räddningstjänsttillämpningar för georelaterade naturolyckor

Med hjälp av tre moderna webbaserade applikationer - RTJ FÄLT, GEOSTAB, VAKASTAB - kan räddningstjänsten och sakkunniga myndigheter i samverkan bättre utnyttja befintliga geodata för att lösa problem och utföra åtgärder vid överhängande fara för ras, skred, slamströmmar och kemspill i känslig mark.

TiB på SGI | Åtgärdskalender vid ras, skred och slamströmmar | Olycka vid vattentäkt | RIB | A5 broschyr

 

Aktuell version: 1.4.5
Instruktionsvideo, grundläggande funktioner i RTJ FÄLT (2 min, tidigare version 1.0.7)
Instruktionsvideo, ytterligare funktioner i RTJ FÄLT (4 min, tidigare version 1.0.7)
Kort om val av browsers och om städning av aktiva lager
Gällande rutiner från mars 2024


Kontaktperson: Mats Öberg/SGI/mars 2024
Ytterligare projektinformation