OLYCKA VID VATTENTÄKT

Stöd för att:
Identifiera risker
Värdera konsekvenser
Se behov av samverkan
Besluta om åtgärder

Tänk på att:
Värdera hur akut situationen är
Värdera vattentäktens värde
Värdera om det är räddningstjänst
Identifiera viktiga aktörer för samverkan



VAKASTAB är en lösenordsskyddad kartapplikation. Med hjälp denna (och RTJ FÄLT) kan räddningstjänsten och VAKA-gruppen i samverkan bättre utnyttja befintliga geodata för att lösa problem och utföra åtgärder vid kemspill i känslig mark. Läs mer
VAKASTAB skarp

VAKASTAB övning
VAKASTAB skarp

VAKASTAB övning